Instruction of SIP panels instalation

Statant pastatus iš SIP skydų, labai svarbu laikytis teisingos skydų montavimo technikos. Šiame straipsnyje pateikiama apžvalga apie SIP skydų surinkimo principus. Svarbu juos stebėti, nes jūsų pastato ilgaamžiškumas priklauso nuo teisingo SIP skydų montavimo.

SIP Panel

SIP (Struktūrinės izoliuotos plokštės) yra didelio našumo plokštės gyvenamiesiems ir komerciniams pastatams, kurios užtikrina aukštą energijos vartojimo efektyvumą.

SIP features

SIP plokštės viršija dabartinius Statybos taisyklių reikalavimus tiek energijos vartojimo efektyvumo, tiek atsparumo apkrovai atžvilgiu. Namo, pastatyto iš SIP plokščių, kaina už kvadratinį metrą yra mažesnė nei už tą patį namą, pastatytą iš kitų medžiagų.

General benefits of using SIP panels

SIP plokštės turi pranašumų daugelyje pastato projektavimo ir statybos lygių - jas lengva projektuoti architektams, lengva ir patogu statyti statybininkams, o ekonomiškai perspektyvu pastato gyventojams.